Календар
«    Февраль 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829 
Популярні новини
  Опитування

  Ні
  Так
  Раніше вчився
  Хочу навчатися


  » ДПА


  ДПА - 2018


  Проведення державної підсумкової атестації регламентується такими нормативними документами МОН України:
  - Положення про ДПА учнів (вихованців) у системі загальн. середн. освіти, затвердж. наказом МОН України від 30.12.2014 №1547, зареєстр. в Мініст. юстиції України 14.02.2015 за №157/26602;
  - Лист МОН №1/9-66 від 31.01.2018 року «Про організоване завершення 2017/2018 н. р. та особливості проведення ДПА у закладах загальної середньої освіти»;
  -наказ МОН України від 31 липня 2017 р. № 1103 «Деякі питання проведення в 2018 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти».
  ДПА учнів— це форма контролю за відповідністю освітнього рівня випускників ЗНЗ І, II, III ступенів державним вимогам. Атестація проводиться у письмовій формі. Завдання для проведення атестації укладають відповідно до орієнтовних вимог до змісту атестаційних завдань, затверджених МОН, учителі відповідного фаху та затверджує керівник навчального закладу. Оформлення відповідей на завдання атестаційної роботи здійснюється учнем на аркушах зі штампом навчального закладу або на спеціальному бланку відповідей, що розробляється навчальним закладом. Завдання для проведення атестації мають відповідати державним вимогам до рівня загальноосвітньої підготовки учнів, визначеним навчальними програмами, затвердженими МОН України.
  Виставлення оцінок за ДПА

  Результати ДПА не враховуються при виставленні річних оцінок з предметів, з яких учень (вихованець) проходив атестацію; оцінки за ДПА виставляються в Класному журналі у колонку з написом "ДПА" без зазначення дати після колонки з написом "Річна" та у табелі навчальних досягнень учням 4-х класів, учням 9-х - у додатки до свідоцтва про базову середню освіту, учням 11-х класів - у додатки до атестата про повну загальну середню освіту. У 9,11-х класів результати ДПА враховуються при визначення середнього балу. Середній бал обчислюється за 12-бальною шкалою з округленням до десятих частин бала і розраховується як середнє арифметичне річних оцінок з предметів інваріантної складової навчального плану, виставлених у додатку, та оцінок, отриманих за державну підсумкову атестацію. Предмети, з яких зроблено запис "звільнений (а)", у загальну кількість не враховуються.
  Оцінюються результати ДПА учнів 4,9-х класів за 12-бальною шкалою відповідно до рекомендованих міністерством Критеріїв оцінювання. Результати зовнішнього оцінювання учнів 11-х класів також будуть переведені у вигляді оцінок рівня навчальних досягнень за шкалою 1-12 балів (будуть надіслані в електронному вигляді у відомостях результатів державної підсумкової атестації за освітній рівень повної загальної середньої освіти, засвідчених електронним цифровим підписом). З математики, української, іноземної мови, біології передаватимуться закладам освіти до 15 червня, з історії України, географії, фізики, хімії - до 21 червня. Для визначення оцінок за ДПА у формі ЗНО зараховуватимуться результати виконання всіх завдань сертифікаційної роботи ЗНО або частини з них.
  Учні, які хворіли під час проведення атестації, зобов'язані надати медичну довідку, на підставі якої їм надається право пройти ДПА в інші строки (для учнів 11-х класів передб. додаткова сесія ЗНО)
  ДПА здобувачів початкової освіти здійснюється з метою внутрішнього моніторингу якості освіти у формі підсумкових контрольних робіт з двох предметів: української мови (передбачає оцінювання результатів навчання з української мови та читання) і математики.
  ДПА здобувачів базової середньої освіти здійснюється у письмовій формі з трьох предметів: українська мова; математика; предмет за рішенням педагогічної ради від 27.03.2017 р. (протокол №5) у 9-А класі з української літератури, в 9-Б класі - історії України , в 9-В з російської мови.
  ДПА здобувачів повної загальної середньої освіти здійснюється у формі зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) з 22 травня до 14 липня 2018 року (основна сесія: 22 травня - 13 червня; додаткова сесія: 02 - 14 липня) відповідно до Порядку проведення зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 10 січня 2017 року № 25, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 січня 2017 року за № 118/29986.
  ДПА здобувачів повної загальної середньої освіти проводиться з трьох предметів: українська мова; математика або історія України (період ХХ - початок ХХІ століття) учні мають право обрати один із зазначених предметів незалежно від профілю закладу освіти;предмет за вибором - учні обирають предмет з одного із зазначених навчальних предметів: біологія, хімія, фізика, географія, іноземна мова, математика, історія України (період ХХ - початок ХХІ століття).
  Строки проведення державної підсумкової атестації
  Відповідно до чинних нормативних документів заклади загальної середньої освіти самостійно визначають строки проведення державної підсумкової атестації учнів 4-их і 9-х класів. за рішенням педагогічної ради від 27.03.2017 р. (протокол №5) дати проведення ДПА такі: 4 класи – з 15 по 18 травня; 9 класи – з 29 травня по 8 червня; 11 класи – з 22 травня по 13 червня (дати передбачені графіком ЗНО).
  Державні атестаційні комісії

  Для проведення ДПА у школі створюються державні атестаційні комісії у складі: при проведенні ДПА учнів 4-х класів- голова комісії ( директор або його заступник) та вчитель, який викладає у цьому класі, при проведенні ДПА учнів 9-х класів - голова ( директор або його заступник) та члени комісії: учитель, який викладає предмет у цьому класі, та вчитель цього самого циклу предметів. Під час проведення атестації, крім членів комісії, можуть бути присутніми особи, уповноважені органами УО та представники батьківського комітету ЗНЗ. Письмові заяви, які надійшли від представників батьківського комітету щодо присутності під час проведення атестації, розглядаються не менше як за три дні до початку атестації та видається відповідний наказ, яким здійснюється їх розподіл за класами. Втручання в проведення атестації та визначення її результатів особами, які не є членами комісії, не допускається.
  Звільнення від ДПА

  Наказом МОН України від 01.02.2013 № 72/78 затверджено Інструкцію про звільнення від проходження державної підсумкової атестації учнів (вихованців) загальноосвітніх навчальних закладів за станом здоров’я. Інструкція визначає підстави та порядок звільнення учнів від проходження державної підсумкової атестації за станом здоров'я згідно із Переліком захворювань, що можуть бути підставою для звільнення.
  Учням, які за станом здоров'я звільняються від атестації, необхідно подати такі документи:
  заяву батьків або осіб, які їх замінюють; довідку лікарсько-контрольної комісії, засвідчену печаткою закладу охорони здоров'я. Підставою для звільнення від атестації є рішення
  педагогічної ради, на основі якого видається наказ керівника закладу.


  Для забезпечення об'єктивного проведення атестації створюються апеляційні комісії з кожного предмета у відповідних місцевих органах управління освітою.
  Оскарження процедури проведення та об'єктивності оцінювання результатів атестації, що проводилася у письмовій формі, можуть подаватися до міської апеляційної комісії
  не пізніше трьох робочих днів після оголошення результатів атестації. Повторна атестація апеляційними комісіями не проводиться. Матеріали атестації розглядаються апеляційними комісіями не більше трьох робочих днів після подання обґрунтованої заяви.
  Результати розгляду апеляції оформлюються відповідним протоколом, де виставляється відповідна обґрунтована оцінка (бал).
  Рішення міської апеляційної комісії є остаточним.