Календар
«    Февраль 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829 
Популярні новини
  Опитування

  Ні
  Так
  Раніше вчився
  Хочу навчатися


  » Законодавство


  Вимоги до звернення.

  Звернення адресуються органам державної влади і місцевого самоврядування, підприємствам, установам, організаціям незалежно від
  форм власності, об’єднанням громадян або посадовим особам, до повноважень яких належить вирішення порушених у зверненнях питань.
  У зверненні має бути зазначено прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання,
  зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги.
  Звернення може бути усним (викладеним громадянином і записаним посадовою особою на особистому прийомі) чи письмовим, надісланим поштою або переданим громадянином до відповідного органу, установи
  чи через уповноважену ним особу, якщо ці повноваження оформлені відповідно до чинного законодавства.
  Звернення може бути подано як окремою особою ( індивідуальне) , так
  і групою осіб ( колективне).
  Письмове звернення повинно бути підписано заявником ( заявниками) із зазначенням дати.
  Звернення , оформлене без дотримання цих вимог, повертається
  заявникові з відповідними роз’ясненнями не пізніш як через 10 днів від
  дня його надходження, крім випадків, передбачених частиною першою статті 7 цього Закону.  Мова звернень і рішень та відповідей на них .

  Громадяни мають право звертатися до органів державної влади,
  місцевого самоврядування , підприємств, установ, організацій незалежно
  від форм власності , об’єднань громадян, посадових осіб українською чи іншою мовою, прийнятою для сторін.
  Рішення щодо звернень громадян та відповіді на них оформляються відповідно до вимог законодавства про мови. Такі рішення та відповіді можуть бути викладені в перекладі мовою спілкування заявника.

  Центральною ланкою системи освіти в Україні є загальна середня освіта, до складу якої входять: середні загальноосвітні школи, школи з поглибленим вивченням окремих предметів, гімназії, ліцеї, вечірні школи, освітні заклади інтернатного типу, спеціальні школи для дітей з вадами у фізичному і психічному розвитку, позашкільні навчальні заклади.
  Головним завданням загальноосвітніх навчальних закладів є: створення сприятливих умов для розумового, морального, естетичного і фізичного розвитку особистості; формування наукового світогляду; засвоєння учнями системи наукових знань про природу, суспільство, людину, її працю, прийомів самостійної діяльності.
  Закон України "Про освіту" має сім розділів:
  I. Загальні положення (ст. 1 - 27).
  ІІ. Система освіти (ст. 28 - 49).
  ІІІ. Учасники навчально-виховного процесу (ст. 50 - 60).
  IV. Фінансово-господарська діяльність, матеріально-технічна база закладів освіти (ст. 61 - 63).
  V. Міжнародне співробітництво (ст. 64).
  VI. Міжнародні договори (ст. 65).
  VII. Відповідальність за порушення законодавства про освіту (ст. 66).

  У преамбулі до закону "Про освіту" відзначено, що "метою освіти є всебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства, розвиток її талантів, розумових і фізичних здібностей, виховання високих моральних якостей, формування громадян здатних до свідомого суспільного вибору, збагачення на цій основі інтелектуального, творчого, культурного потенціалу народу, забезпечення народного господарства кваліфікованими фахівцями [5, 43].
  Освіта в Україні ґрунтується на засадах гуманізму, демократії, національної самосвідомості, взаємоповаги між націями і народностями.
  Україна визнає освіту пріоритетною сферою соціально-економічного і культурного розвитку суспільства [Там же].
  У першому розділі розкриваються: завдання законодавства України про освіту; права громадян на освіту; державна політика в галузі освіти; основні принципи освіти; мова освіти; навчально¬-виховний процес і громадсько-політична діяльність у закладах освіти; державні навчально-виховні заклади і церква; управління освітою і громадське самоврядування в системі освіти; органи державного управління освітою і повноваження органів управління освітою; повноваження Вищої атестаційної комісії і місцевих органів державної виконавчої влади та органів місцевого самоврядування у галузі освіти; державні стандарти освіти; органи громадського самоврядування і самоврядування навчально-виховних закладів; умови створення навчально-виховних закладів; наукове і методичне забезпечення освіти; керівник закладу освіти; психологічна служба в системі освіти; соціально-педагогічний патронаж у системі освіти, участь діячів науки, культури та представників інших сфер діяльності в навчально-виховній роботі; організація медичного обслуговування, харчування в навчально-виховних закладах, забезпечення безпечних і нешкідливих умов навчання, праці та виховання; документи про освіту.
  У другому розділі "Система освіти" розкриті положення про структуру системи освіти (дошкільне виховання, загальну середню освіту, професійну освіту, вищу освіту, післядипломну підготовку — стажування, клінічну ординатуру тощо, аспірантуру, докторантуру, підвищення кваліфікації, перепідготовку кадрів; позашкільне навчання і виховання, самоосвіту).
  У третьому розділі розкриваються права і обов'язки учасників навчально-виховного процесу - вихованців, учнів, студентів, курсантів, слухачів, стажистів, клінічних ординаторів, аспірантів, докторантів; вихователів, вчителів, викладачів, практичних психологів, соціальних педагогів, майстрів виробничого навчання, методистів, педагогічних працівників позашкільних закладів, наукових, інженерно-технічних працівників, навчально-допоміжного персоналу; батьків або осіб, що їх замінюють, батьків-вихователів дитячих будинків сімейного типу; представників підприємств, установ, кооперативних, громадських організацій і фондів, асоціацій, які беруть участь у навчально-виховній роботі.
  У розділі IV розкриваються положення про фінансову і господарську діяльність закладів, установ, організацій, підприємств системи освіти, про їх матеріально-технічну базу, фінансування наукових досліджень.
  Розділи V і VI визначають міжнародні договори та міжнародне співробітництво навчально-виховних закладів і органів управління освітою.
  У заключному VII розділі визначається відповідальність службових осіб і громадян за порушення законодавства про освіту.
  Реалізація Закону України "Про освіту" обумовлена цілим рядом труднощів і суперечностей, які значною мірою пов'язані з істотними змінами концепції розвитку нашого суспільства, зі спробами ввійти в ринкові відносини, зі змінами ціннісних орієнтацій, освітніх і життєвих потреб людини. Особливу тривогу викликає стан здоров'я дітей і підлітків, зокрема, у зв'язку з наслідками аварії на Чорнобильській АЕС.
  За експертними оцінками вчених-педагогів у нашій державі лише 35 - 40% учнів старших класів здатних засвоїти програму загальноосвітньої школи з усіх предметів. Дані соціологічних дослід¬жень свідчать про низьку навчально-методичну забезпеченість навча¬льних закладів середньої освіти. Існує ряд інших важливих проблем.

  20.11.2012
  Про формування та розміщення державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрівЗакон України "Про формування та розміщення державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів"
  12.01.2012
  Про професійний розвиток працівниківЗакон України "Про професійний розвиток працівників"
  06.07.2010
  Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесуЗакон України "Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу"
  04.11.2004
  Про забезпечення молоді, яка отримала вищу або професійно-технічну освіту, першим робочим місцем з наданням дотації роботодавцюЗакон України "Про забезпечення молоді, яка отримала вищу або професійно-технічну освіту, першим робочим місцем з наданням дотації роботодавцю"
  09.09.2004
  Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених статтею 57 Закону України "Про освіту" педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладівЗакон України "Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених статтею 57 Закону України "Про освіту" педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів"
  04.07.2002
  Про інноваційну діяльністьЗакон України "Про інноваційну діяльність"
  11.07.2001
  Про дошкільну освітуЗакон України "Про дошкільну освіту"
  11.07.2001
  Про пріоритетні напрями розвитку науки і технікиЗакон України "Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки"
  26.04.2001
  Про охорону дитинстваЗакон України "Про охорону дитинства"
  22.06.2000
  Про позашкільну освітуЗакон України "Про позашкільну освіту"
  13.05.1999
  Про загальну середню освітуЗакон України "Про загальну середню освіту"
  10.02.1998
  Про професійно-технічну освітуЗакон України "Про професійно-технічну освіту"
  04.02.1998
  Про Національну програму інформатизаціїЗакон України "Про Національну програму інформатизації"
  28.06.1996
  КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ(Відомості Верховної Ради (ВВР), 1996, N 30, ст. 141)
  10.02.1995
  Про наукову і науково-технічну експертизуЗакон України "Про наукову і науково-технічну експертизу"
  27.01.1995
  Про бібліотеки і бібліотечну справуЗакон України "Про бібліотеки і бібліотечну справу"
  25.06.1993
  Про науково-технічну інформаціюЗакон України "Про науково-технічну інформацію"
  05.02.1993
  Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в УкраїніЗакон України "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні"